Rólunk

A Regionális Civil Központ Alapítványt a civil társadalom erejének növelése és autonóm fejlődése mellett elkötelezett szociális szakemberek alapították 1998-ban annak a víziónak a mentén, mely szerint olyan egészséges és harmonikus társadalom megteremtéséhez kíván hozzájárulni, melyben megvalósul az egyének és közösségek autonómiája, belső összetartozása az alapvető emberi értékek mentén.

A szervezet küldetésben megfogalmazott célja a társadalmi integráció és kohézió növelése, az életminőség javítása, egyrészt a közösségek megtartó erejének gyarapításával, másrészt a hátrányos helyzetű egyének és csoportok autonómiájának és integrációs fokának erősítésével, fejlesztés, képzés és foglalkoztatás által.

A miskolci székhelyű szervezet küldetésének megvalósításáért 23 db szolgáltatási helyszínen, 68 főállású munkatárs és számos önkéntes tevékenykedik. Munkaerőpiaci és társadalmi felzárkózási célú innovatív programjait az állami és gazdasági élet szereplőinek bevonásával, a velük való kapcsolat erősítésével valósítja meg.

Szervezetünk a felnőttképzési törvény szerint akkreditált, majd számon engedélyezett felnőttképző intézmény és MSZ EN ISO 9001:2015. minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik.