Fókuszban a Gyermek EFOP-1.4.5-20-2020-0001

Főpályázó: Magyar Máltai Szertetszolgálat
Partner: Regionális Civil Központ Alapítvány
A projekt ideje: 2023.04.01 – 2023.12.31.
A szerződött támogatás összege: 20,850 milliárd Ft
A megvalósulás helyszíne: Rakacaszend község

A projekt célja:

A „Fókuszban a gyermek” projekt célja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának
megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII.5.) Kormányhatározatban meghatározott és a
Kormány által kijelölésre kerülő leghátrányosabb helyzetű településeken élő gyermekek
esélyeinek növelése, életkörülményeinek javítása, a szegénység gyermekekre mért hatásainak
mérséklése, amelyet helyben elérhető, intenzív, komplex szociális munkával, családkíséréssel
és a projekt keretében megvalósuló tevékenységek szakmai-módszertani támogatásával
biztosít.

Célunk, hogy a programba bevont felzárkózó településen a 0-3 éves gyermekeknek biztosított
legyen az egészséges és kiegyensúlyozott fejlődése, nem elég kizárólag rájuk fókuszálni; a
családdal, a rokonsággal, és a lakókörnyezettel, a teljes közösséggel foglalkozni kell, valamint
a velük foglalkozó szakembereket és szolgáltatásokat is meg kell erősíteni. Ezért a program
fejlesztései és kapcsolódó tevékenységei a kora gyermekkori fejlődést középpontba helyezve,
a leghátrányosabb helyzetű településeken élő családok egészével foglalkozik.

Mindezek biztosítására Jelenlét Pontot működtetünk, ahol az alábbi szolgáltatások érhetőek
el:
- családok mentorálása (kríziskezelés, prevenció)
1. családkísérés a várandósok és 0-3 éves korú gyerekesek körében
2. gyermekgondozáshoz szükséges alapeszközök elérésének biztosítása
3. családok életében megjelenő krízishelyzetek kezelése
- szociális ügyintézés, ügyfélfogadás
- közösségi tér működtetése, közösségépítés
alkalmankénti programok megtartása, gyerektábortól a női (ön) segítő csoportokon át a
zenés foglalkozásig, vagy éppen a csoportos munkaerő toborzásra, több korosztályra
bontott tanoda működésére

- Első 1000 nap programelem megvalósítása
1. játékos foglalkoztatás biztosítása a gyermekek számára a szülő bevonásával
2. koragyerekkori programok a gyerekek és a szülők számára
3. Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, az óvóda-szülő-gyermek kapcsolat erősítése