"HA NEM VAGY KÉSZ VÁLTOZTATNI AZ ÉLETEDEN, NEM LEHET SEGÍTENI RAJTAD."   (Hippokratész)
Skip Navigation Links
 

Értékek, amik fontosak nekünk

 

Hitelesség

… a szervezet munkája során következetesen, nyíltan, és őszintén felvállalja értékeit és ennek megfelelő felelősséggel tevékenykedik szervezeti és személyi szinten egyaránt.

 

Fejlődés

… az innovációra és az új ismeretek és módszerek beépítésére való nyitottság, folyamatos megújulási készség, tanuló képesség, mind a munkatársak, mind a szervezet szintjén jelen van.

 

Kompetencia

… a szervezeti célok elérése érdekében elkötelezett és szakmailag felkészült, megbízható, kreatív szakemberek alkalmazása, akik tudásuk legjavát adva, garantált minőségű munkát végeznek, a szervezet által kidolgozott innovatív, modell értékű módszerek és eljárások alapján.  Folyamatos önképzés és belső képzés révén olyan naprakész tudással rendelkeznek, mely képessé teszi őket a változások hatékony kezelésére és a szervezeti fejlődés fenntartására.

 

Szinergia

     … az eltérő szaktudású szakemberek együttes, támogató, kreatív, összehangolt team munkájából eredő energiatöbblet a fő erősségünk, a közös célok, eredmények elérése és a hatékonyság növelése érdekében.

 

Rugalmasság

…tevékenységünk során tudatosan figyeljük a külső környezet és az eltérő célcsoportok szükségleteinek változását, melyekre gyorsan és hatékonyan reagálva alakítjuk ki vagy módosítjuk programjainkat, szolgáltatásainkat, alkalmazkodva a változásokhoz és a kihívásokhoz.

 

         Kreatívitás

… munkavégzésünket a tervezéstől a megvalósításig a  probléma érzékenység, a lényeglátás, az újszerű és innovatív megoldások keresése és azok alkalmazásához szükséges bátorság jellemzi.

 

Minőség

… az igényeken alapuló és a szervezeti alapértékek mentén nyújtott tevékenységek és szolgáltatások folyamatos visszajelzésen alapuló fejlesztése, mely biztosítja az igénybe vevők és a partnerek elégedettségét.

 

Elfogadás

… a különböző társadalmi értékeket valló egyének és csoportok megkülönböztetés nélküli elfogadása, a szolgáltatások egyenlő hozzáférésének a biztosítása, tolerancia és partnerségen alapuló együttműködésre való törekvés.

 

Partnerség

… a hatékonyság és a szinergiák megteremtése érdekében folyamatos, a partnerség elvén alapuló együttműködésre törekszünk a helyi önkormányzati és állami intézményekkel, civil szervezetekkel, piaci szereplőkkel, támogatókkal, valamint a közvetett és közvetlen célcsoport tagokkal.

 

Függetlenség

… mint a szervezet  alapító okiratában megfogalmazott célokkal összhangban álló, külső - politikai, gazdasági és szakmai - befolyástól mentes stratégiai döntések meghatározása és végrehajtása.  Tevékenységeink irányát mindig a helyi társadalmi igényekre és szükségletekre alapozzuk.