"HA NEM VAGY KÉSZ VÁLTOZTATNI AZ ÉLETEDEN, NEM LEHET SEGÍTENI RAJTAD."   (Hippokratész)
Skip Navigation Links
 

A Regionális Civil Központ Alapítvány bemutatása

 

A Regionális Civil Központ Alapítvány (ReCIK Alapítvány) 1998-ban alakult. Az eltelt időben dinamikus fejlődésen ment keresztül mind szolgáltatási spektrumának bővülése, mind szakterületi tevékenységeinek elmélyülése terén, amit az utóbbi években minőségirányítással is megerősített. 

 

Az alapítvány alapadatai

 

Az alapítvány magyar nyelvű elnevezése:     Regionális Civil Központ Alapítvány

Magyar nyelvű rövidített elnevezése:                 ReCIK Alapítvány

Az alapítvány angol nyelvű elnevezése:            Regional Civil Organization Centre Found

Az alapítvány német nyelvű elnevezése:           Regionale Civil Centrum  Stiftung

 

Székhelye:                   3530 Miskolc, Rákóczi út 12.

Levelezési cím:           3504 Miskolc, Pf: 87.

Telephelye:                  3525 Miskolc, Széchenyi u. 19.

 

Alapító okirat szerinti célja

A non-profit szervezetek és az önkormányzatok, valamint a non-profit szervezetek és a gazdasági élet szereplői közötti kapcsolatok erősítése, fejlesztése. 
 

  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
  • A civil szervezetek támogatása abból a célból, hogy a régióra jellemző munkanélküliség enyhítésére új módszereket és programokat dolgozzanak ki, működtessenek.
  • Munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások, magán-munkaközvetítő tevékenység folytatása.
  • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Tudományos tevékenység, kutatás.

 

Fő tevékenységi területek

  • Munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása
  • Fejlesztési és képzési szolgáltatások működtetése
  • Civil és közösségi szolgáltatások működtetése
  • Komplex projektek működtetése

 

Az alapító okirat kelte:                                  1998. 12. 20.

Nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság:   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság

Nyilvántartási szám:                                        8.Pk 1530/1998/2

Jogerőre emelkedésének időpontja:          1999. 02. 19.

Közhasznúsági státus:                                   közhasznú

Az alapítvány működésének jellege:            nyílt alapítvány

Felnőttképzési nyilvántartási szám:              05-0030-05

Akkreditációs lajstromszám:                          AL-1888

KSH statisztikai számjel:                                18430718-9499-569-05

Minősítési kód:                                                  7 – Nonprofit szervezet államháztartáson kívül

Gazdálkodási formakód.                                 569 – egyéb alapítvány (1959.IV.tv.)

TEÁOR ’08 szerinti fő tevékenysége:            94.99  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység